transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunikation, social kompetens och arbete med självet. Estetisk verksamhet i lärarutbildningskontext.

Författare och institution:
Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik); Claes Ericsson (-)
Publicerad i:
Resultatdialog 2012. Vetenskapsrådets rapportserie. , 2012 ( 7 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
166576
Posten skapad:
2012-11-25 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007