transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Timeline of major events

Författare och institution:
Karl-Fredrik Berggren (-); Olof Hallonsten (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
In pursuit of a promise: Perspectives on the political process to establish the European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden,
ISBN:
9789179242473
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arkiv Förlag
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Postens nummer:
166431
Posten skapad:
2012-11-21 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007