transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning Nico-Rette from Nico-Wrong: Pharmaceutical Designs on Nicotine and the Displacement of the Cigarette Smoker

Författare och institution:
Mark Elam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Paper prepared for Design and Displacement - Social Studies of Science and Technology, EASST/4S Joint Conference, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark 17-20th October ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Beroendelära
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Nicotine addiction, Smoking, Nicorette®, Drug dependence, Cravings
Postens nummer:
166416
Posten skapad:
2012-11-20 19:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007