transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste and Remaining Socio-Technical Challenges: The Case of Sweden

Författare och institution:
Mark Elam (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Adel Daoud (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Antal sidor:
47
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
European Commission Community Research
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
Nuclear Waste Management, Sweden, Geological Disposal, Socio-Technical Challenges
Ytterligare information:
http://www.insotec.eu/
Postens nummer:
166415
Posten skapad:
2012-11-20 19:38
Posten ändrad:
2012-11-23 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007