transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sampling Conditions Influence Multiple Electrode Platelet Aggregometry in Cardiac Surgery Patients.

Platelet aggregometry in cardiac surgery

Författare och institution:
Martin Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Christine Roman-Emanuel (-); Linda Thimour-Bergström (-); Caroline Shams Hakimi (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 47 ( 2 ) s. 98-103
ISSN:
1651-2006
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
ABSTRACT Objectives: To investigate the importance of blood sampling conditions for multiple electrode platelet aggregometry (MEA) in cardiac surgery patients. Design: Eighty-one patients undergoing first time CABG surgery were included in three prospective, observational studies. MEA was used to analyze platelet aggregability after addition of adenosine-diphosphate (ADP) or thrombin activating peptide 6 (TRAP). In substudy 1, hirudin and citrate tubes were compared. In substudy 2, samples from peripheral vein, central venous catheter and radial artery were compared and in substudy 3, the effect of surgery was investigated by analyzing pre- and postoperative samples. Results: Platelet aggregability values were 30% higher in hirudin tubes than in citrate tubes. There was a significant correlation between hirudin and citrate tubes in TRAP-induced aggregability (r=0.84, p<0.001) but not in ADP-induced aggregability (r=0.25, p=0.13). Blood sampling site did not influence platelet aggregability. Surgery reduced ADP-induced aggregability with 31% (p<0.001) and TRAP-induced aggregability with 30 % (p<0.001) with large intraindividual variations. Conclusions: MEA results in cardiac surgery patients should not be compared between samples collected in test tubes with different anticoagulants. The choice of blood sampling site does not affect the results. The operation in itself reduces markedly mean platelet aggregability.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
cardiac surgery, platelet aggregability, sampling conditions
Postens nummer:
166337
Posten skapad:
2012-11-19 13:06
Posten ändrad:
2013-04-25 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007