transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spaces for influence

Författare och institution:
Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Lisbeth Lundahl (-); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
T Tolonen, T Palmu & S Lappalainen (Eds), Cultural practices and transitions in education, s. 59-71
ISBN:
978-18-72-76748-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
The Tufnell Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
166313
Posten skapad:
2012-11-17 22:42
Posten ändrad:
2016-05-04 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007