transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abstract Hacktivism: The making of a hacker culture

Författare och institution:
Karl Palmås (Gothenburg Research Institute (GRI)); Otto Von Busch (Högskolan för design och konsthantverk)
ISBN:
9780955479625
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Mute
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Konst
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166145
Posten skapad:
2012-11-15 16:37
Posten ändrad:
2016-03-22 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007