transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CSR in Scandinavia: A turn to the business case?

Författare och institution:
Karl Palmås (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
The Debate over Corporate Social Responsibility,
ISBN:
9780195178838
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
166143
Posten skapad:
2012-11-15 16:32
Posten ändrad:
2016-03-22 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007