transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Complexity within Management Accounting – Examples from the car industry

Författare och institution:
Peter Beusch (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
Research seminar at Sør-Trøndelag University College, Trondheim, Norway, held the 9th of October,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
166047
Posten skapad:
2012-11-14 13:43
Posten ändrad:
2013-03-01 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007