transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Formativ kursutvärdering i högre utbildning. En studie av begreppet och dess tillämpning

Författare och institution:
Ninni Carlsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
NU2012. Gränslöst lärande. Göteborg 17-19 oktober 2012. Konferenskatalog. Http://www.nu2012.se/konferensbidrag.shtml, 2012 s. 168-169
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Med bakgrund i utvecklingen av ett nytt socionomprogram vid GU genomfördes en litteraturstudie av formativ kursutvärdering i högre utbildning. Syftet var att undersöka begreppet och dess tillämpning i högskolepedagogisk forskning och metod. Föredraget presenterar hur studenters lärande i är i fokus för dominerande förståelse och tillämpning och ger metodrekommendationer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Formativ kursutvärdering, lärande, socialkonstruktionism
Postens nummer:
165997
Posten skapad:
2012-11-14 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007