transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social dilemmas: Motivational, individual and structural aspects influencing cooperation

Författare och institution:
Chris von Borgstede (Psykologiska institutionen); Lars-Olof Johansson (Psykologiska institutionen); Andreas Nilsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Steg, L., Van den Berg, A., De Groot, J. I. M. (Eds.), Environmental psychology: An introduction, s. 175-184
ISBN:
978-04-70-97638-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
BPS Blackwell, John Wiley & Sons Ltd
Förlagsort:
Chichester
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
165992
Posten skapad:
2012-11-14 08:50
Posten ändrad:
2016-05-04 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007