transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Text Production in Handwriting versus Computer Typing

Författare och institution:
Roger Johansson (-); Victoria Johansson (-); Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Torrance, M. Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F.,Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L. & Van Waes, L. (Red.) Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research, Studies in Writing,Volume 25 , s. 359-361
ISBN:
978-17-80-52928-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Emerald Group Publishing Limited
Förlagsort:
Bingley, UK
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
165976
Posten skapad:
2012-11-13 15:31
Posten ändrad:
2016-05-04 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007