transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Semiotic Historicism, Class, and Sustainable Politics

Författare och institution:
Hans Löfgren (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Nordic Journal of English Studies, 11 ( 2 ) s. 93-107
ISSN:
1654-6970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Marx, anti-utopian, class, Cowley, Mailer, LeGuin, historicism
Postens nummer:
165959
Posten skapad:
2012-11-13 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007