transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reading During Text Production

Författare och institution:
Roger Johansson (-); Victoria Johansson (-); Åsa Wengelin (Institutionen för svenska språket); Kenneth Holmqvist (-)
Publicerad i:
Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research, Studies in Writing / editors: Mark Torrance, Denis Alamargot, Montserrat Castelló, Franck Ganier, Otto Kruse, Anne Mangen, Liliana Tolchinsky and Luuk van Waes , s. 359-361
ISBN:
978-17-80-52928-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Emerald
Förlagsort:
Bingley, UK
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Serie: Studies in Writing; 25
Postens nummer:
165958
Posten skapad:
2012-11-13 11:56
Posten ändrad:
2016-05-10 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007