transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ECG-gated computed tomography: a new role for patients with suspected aortic prosthetic valve endocarditis.

Författare och institution:
Erika Fagman (-); Sossio Perrotta (-); Odd Bech-Hanssen (-); Agneta Flinck (-); Carl Lamm (-); Lars Olaison (-); Gunnar Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European radiology, 22 ( 11 ) s. 2407-14
ISSN:
1432-1084
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this prospective study was to investigate the agreement in findings between ECG-gated CT and transoesophageal echocardiography (TEE) in patients with aortic prosthetic valve endocarditis (PVE).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
165946
Posten skapad:
2012-11-13 10:39
Posten ändrad:
2016-05-31 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007