transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

STS Education in Sweden

STS-utbildning i Sverige: samarbete på forskarnivå

Författare och institution:
Fredrik Bragesjö (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Dick Kasperowski (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
STS Meeting in Stockholm, May 2-­‐4, 2012: book of abstracts, s. 12
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Starting at last year's STS meeting in Linköping, followed by a workshop in Gothenburg this fall, we will continue the discussions of how we can improve STS (PhD) education in Sweden through deepened collaborations between different STS sections around the country. We need to get the initiative in to a new, implementing phase!
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
forskarutbildning, samarbete, science and technology studies, STS
Ytterligare information:
En session vid den årliga svenska STS-konferensen som behandlade fortsatt utveckling av forskarutbildningssamarbete mellan STS-enheter i Sverige och Norden. Konferensen hölls vid KTH, Stockholm, 2-4 maj 2012.
Postens nummer:
165805
Posten skapad:
2012-11-09 19:53
Posten ändrad:
2012-12-18 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007