transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flowability of plane homeomorphisms

Författare och institution:
F. Le Roux (-); A. G. O'Farrell (-); Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); I. Short (-)
Publicerad i:
Annales De L Institut Fourier, 62 ( 2 ) s. 619-639
ISSN:
0373-0956
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We describe necessary and sufficient conditions for a fixed point free planar homeomorphism that preserves the standard Reeb foliation to embed in a planar flow that leaves the foliation invariant.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Brouwer homeomorphism, flow, foliation, homeomorphism, plane, Reeb component, flows
Postens nummer:
165765
Posten skapad:
2012-11-09 11:52
Posten ändrad:
2016-07-25 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007