transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cognitive development from two to ten years after pediatric epilepsy surgery.

Författare och institution:
Gerd Viggedal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ragnhildur Kristjánsdóttir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ingrid Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Paul Uvebrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Epilepsy & behavior : E&B, 25 ( 1 ) s. 2-8
ISSN:
1525-5069
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The development of cognitive functions and the sustainability of seizure control between two and ten years after epilepsy surgery were prospectively investigated in 17 children and adolescents. Intelligence quotient remained stable. Learning capacity improved. Verbal memory improved in half of the subjects and declined in half, whereas figurative memory declined in most patients. Working memory improved as did attention regarding sustained attention and impulse control. In contrast, reaction times were longer, and the auditory attention span was shorter. Executive functions were not affected. Six subjects (35%) were seizure free at the 10-year follow-up, and a seizure reduction of more than 75% had been achieved in 13 (76%). Seizure control improved in five and seizures recurred in two subjects between the two- and the 10-year follow-up.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
165761
Posten skapad:
2012-11-09 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007