transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relationship between glycaemic control and heart failure in 83,021 patients with type 2 diabetes

Författare och institution:
Marcus Lind (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Annika Rosengren (Institutionen för medicin); A. M. Svensson (-); I. Bounias (-); Soffia Gudbjörnsdottir (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Diabetologia, 55 ( 11 ) s. 2946-2953
ISSN:
0012-186X
E-ISSN:
1432-0428
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to examine the relationship between glycaemic control and hospitalisation for heart failure in patients with type 2 diabetes. Patients included in the Swedish National Diabetes Register (NDR) during 1998-2003 were followed until hospitalisation for heart failure, death or 31 December 2009. Unadjusted and adjusted incidence rates for heart failure were estimated by Poisson regression and relative risk was estimated by Cox regression. In 83,021 patients with type 2 diabetes, 10,969 (13.2%) were hospitalised with a primary or secondary diagnosis of heart failure during a mean follow-up of 7.2 years. The incidence increased by male sex (p < 0.001), older age (p < 0.001) and longer diabetes duration (p < 0.001). In Cox regression adjusting for risk factors of heart failure the HR per each percentage unit higher HbA(1c) (10 mmol/mol) for heart-failure hospitalisation was 1.12 (95% CI 1.10, 1.14). By category of HbA(1c) the HR for heart failure hospitalisation was: HbA(1c) 6.0 to < 7.0% (42 to < 53 mmol/mol), 0.91 (95% CI 0.84, 0.98); HbA(1c) 7.0 to < 8.0% (53 to < 64 mmol/mol), 0.99 (95% CI 0.91, 1.07); HbA(1c) 8.0 to < 9.0% (64 to < 75 mmol/mol), 1.10 (95% CI 1.01, 1.20); HbA(1c) 9.0 to < 10.0% (75 to < 86 mmol/mol), 1.27 (95% CI 1.15, 1.41); HbA(1c) a parts per thousand yen10.0 % (a parts per thousand yen86 mmol/mol), 1.71 (1.51, 1.93) (reference HbA(1c) < 6% [42 mmol/mol]). The HR for patients with HbA(1c) 7.0 to < 8.0% (53 to < 64 mmol/mol) compared with patients with HbA(1c) 6.0 to < 7.0% (42 to < 53 mmol/mol) was 1.09 (95% CI 1.03, 1.14). Poor glycaemic control (HbA(1c) > 7% [53 mmol/mol]) is associated with an increased risk of hospitalisation for heart failure in patients with type 2 diabetes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
Nyckelord:
Glycaemic control, HbA(1c), Heart failure, Incidence, Riskestimation, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes, blood-glucose control, microvascular complications, position statement, risk, association, prevention, management, mortality, survival, register
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
165742
Posten skapad:
2012-11-09 08:12
Posten ändrad:
2016-07-19 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007