transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Begreppsbildning inom ekologi hos en grupp gymnasieelever

Författare och institution:
Göran Karlsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Didaktisk tidskrift, 13 s. 37-74
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
165718
Posten skapad:
2012-11-08 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007