transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inertgasutsköljning-en enkel metod att mäta de små luftvägarna.

Författare och institution:
Per M. Gustafsson (-); Anders Lindblad (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Birgitta Houltz (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Lung & Allergi Forum: Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi., ( Oktober )
ISSN:
2000-5237
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
165639
Posten skapad:
2012-11-07 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007