transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When attention drives attention: Issue dynamics in environmental news reporting over five decades

Författare och institution:
Monika Djerf-Pierre (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
European Journal of Communication, 27 ( 3 ) s. 291-304
ISSN:
0267-3231
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article examines the dynamic relationship between issues in environmental news reporting. The focus of the study is on issue interactions within a single news programme over a 50-year period, covering all news stories on environmental issues in the main public service news programme on Swedish television between 1961 and 2010. The analysis shows a positive correlation between levels of attention to different environmental issues; intense focus on one category of environmental issues does not crowd out other environmental concerns in the news. On the contrary, a surge in interest to one category of environmental problems generates attention to other environmental issues as well.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Environmental journalism, news/information, public service broadcasting, public sphere, climate-change, social-problems, media coverage, model
Postens nummer:
165621
Posten skapad:
2012-11-07 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007