transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Low postnatal serum IGF-I levels are associated with bronchopulmonary dysplasia (BPD).

Författare och institution:
Chatarina Löfqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Gunnel Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Aimon Niklasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Eva Engström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); David Ley (-); Ingrid Hansen-Pupp (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 101 ( 12 ) s. 1211-16
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Aim:  To characterize postnatal changes in serum insulin-like growth factor-1 (IGF-I) in relation to development of bronchopulmonary dysplasia (BPD) in very preterm infants. Methods:  Longitudinal study of 108 infants with mean (SD) gestational age (GA) 27.2 (2.2) weeks. Weekly serum samples of IGF-I were analysed from birth until postmenstrual age (PMA) 36 weeks. Multivariate models were developed to identify independent predictors of BPD. Results:  Postnatal mean IGF-I levels at postnatal day (PND) 3-21 were lower in infants with BPD compared with infants with no BPD (16 vs. 26 μg/L, p < 0.001). Longitudinal postnatal change in IGF-I levels (IGF-I regression coefficient (β)), PNDs 3-21, was lower in infants with BPD compared with infants with no BPD (0.28 vs. 0.97, p = 0.002) and mean IGF-I during PMA 30-33 weeks was lower in infants with BPD as compared with infants without BPD (22 vs. 29 μg/L, p < 0.001). In a binomial multiple regression model, lower GA, male gender and lower mean serum IGF-I levels during PND 3-21 were the most predictive risk factors associated with BPD (r(2)  = 0.634, p < 0.001). Conclusion:  Lower IGF-I concentrations during the first weeks after very preterm birth are associated with later development of BPD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
165598
Posten skapad:
2012-11-07 10:25
Posten ändrad:
2013-01-02 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007