transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Raport from SSM`s scientific council on ionizing radiation within oncology., 2010.

Författare och institution:
P Baumann (-); Klas Blomgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); G Gagliardi (-); B Glimelius (-); E Kjellen (-); P Nilsson (-)
Antal sidor:
Raport no 2011:25
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
165504
Posten skapad:
2012-11-05 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007