transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prospective longitudinal study of thromboelastography and standard hemostatic laboratory tests in healthy women during normal pregnancy.

Författare och institution:
Ove Karlsson (-); Tommy Sporrong (-); Andreas Hillarp (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Margareta Hellgren (-)
Publicerad i:
Anesthesia and analgesia, 115 ( 4 ) s. 890-898
ISSN:
1526-7598
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hemostatic disorders are common in obstetric complications. Thromboelastography (TEG®) simultaneously measures coagulation and fibrinolysis within 10 to 20 minutes. Our primary aim in this prospective longitudinal study was to obtain knowledge about physiological changes in TEG® variables during normal pregnancy and 8 weeks postpartum. The secondary aims were to compare TEG® variables during pregnancy with TEG® variables 8 weeks postpartum and gestational weeks 10 to 15 and to correlate TEG® variables to standard laboratory analyses.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
165394
Posten skapad:
2012-11-02 10:26
Posten ändrad:
2013-05-14 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007