transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Iceland

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Jørgen S. Nielsen (red) Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 4. , s. 289-294
ISBN:
9789004225213
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brill Academic Press
Förlagsort:
Leiden & Boston
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Icland, islam, muslimer
Postens nummer:
165311
Posten skapad:
2012-10-31 08:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007