transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

http://www.controlled-trials.com/ISRCTN30566933 Acupuncture as a complement to standard treatment for the treatment of well-defined pelvic girdle pain in pregnant women

Trialregistration

Författare och institution:
Helen Elden (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
http://www.controlled-trials.com/ ISRCTN30566933 , ( ISRCTN30566933 )
Antal sidor:
1
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
165272
Posten skapad:
2012-10-30 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007