transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arachidonate 15-Lipoxygenase Type B Knockdown Leads to Reduced Lipid Accumulation and Inflammation in Atherosclerosis

Författare och institution:
Lisa U. Magnusson (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Annika Lundqvist (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Merja Nurkkala Karlsson (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kristina Skålen (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Max Levin (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Olov Wiklund (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lillemor Mattsson Hultén (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Plos One, 7 ( 8 ) s. e43142
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Inflammation in the vascular wall is important for development of atherosclerosis. We have shown previously that arachidonate 15-lipoxygenase type B (ALOX15B) is more highly expressed in human atherosclerotic lesions than in healthy arteries. This enzyme oxidizes fatty acids to substances that promote local inflammation and is expressed in lipid-loaded macrophages (foam cells) present in the atherosclerotic lesions. Here, we investigated the role of ALOX15B in foam cell formation in human primary macrophages and found that silencing of human ALOX15B decreased cellular lipid accumulation as well as proinflammatory cytokine secretion from macrophages. To investigate the role of ALOX15B in promoting the development of atherosclerosis in vivo, we used lentiviral shRNA silencing and bone marrow transplantation to knockdown mouse Alox15b gene expression in LDL-receptor-deficient (Ldlr(-/-)) mice. Knockdown of mouse Alox15b in vivo decreased plaque lipid content and markers of inflammation. In summary, we have shown that ALOX15B influences progression of atherosclerosis, indicating that this enzyme has an active proatherogenic role.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
double-edged-sword, oxidative modification, deficient mice, expression, ldl, 8s-lipoxygenase, identification, interleukin-2, angiogenesis, macrophages
Postens nummer:
165227
Posten skapad:
2012-10-29 16:56
Posten ändrad:
2013-01-15 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007