transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Begreppet hemslöjd

Författare och institution:
Anneli Palmsköld (Institutionen för kulturvård)
ISBN:
978-91-977539-5-1
Antal sidor:
45
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Hemslöjdens förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Vad betyder begreppet hemslöjd och hur har det använts? I boken undersöks hur betydelsen av ordet hemslöjd har förändrats från det sena 1800-talet till vår egen tid. Från att ha varit en samhällskritisk rörelse till att bli en del av den internationella Do It Yourself-vågen, har hemslöjdsbegreppet laddats med olika innebörder. Det har varit beteckningen på en produktionsform och sedan på en affärsidé som med framgång omsattes i praktiken. Men det har också förknippats med kvalitet, en utpräglad estetik och med tekniskt och materialmässigt kunnande. Idag menar många att hemslöjd kort och gott är det man tillverkar själv. Genom att följa begreppet framträdet ideologer och debattörer som genom tiden på olika sätt yttrat sig om hemslöjd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
hemslöjd teori, filosofi
Postens nummer:
165143
Posten skapad:
2012-10-26 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007