transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Engelska som C-språk för vissa invandrarelever

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Antal sidor:
71
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1990
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Engelska, C-språk, invandrarelever, gymnasial utbildning
Ytterligare information:
Rapport på uppdrag av Skolöverstyrelsen
Postens nummer:
165063
Posten skapad:
2012-10-24 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007