transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Super-EBA and IRM as root-end fillings in periapical surgery with ultrasonic preparation: a prospective randomized clinical study of 206 consecutive teeth.

Författare och institution:
Dan-Åke Wälivaara (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Peter Abrahamsson (-); Maria Fogelin (-); Sten Isaksson (-)
Publicerad i:
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 112 ( 2 ) s. 258-63
ISSN:
1528-395X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study evaluated the treatment outcome after periapical surgery with the use of 2 different retrograde root-filling materials and the influence of 3 pre- and perioperative variables on the periapical healing.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
Adult, Aged, Apicoectomy, methods, Cicatrix, etiology, Dentin-Bonding Agents, therapeutic use, Female, Follow-Up Studies, Humans, Male, Methylmethacrylates, therapeutic use, Periapical Diseases, surgery, Periapical Granuloma, surgery, Prospective Studies, Radicular Cyst, surgery, Retrograde Obturation, methods, Root Canal Filling Materials, therapeutic use, Root Canal Preparation, methods, Surgical Flaps, Treatment Outcome, Ultrasonics, Wound Healing, physiology, Young Adult, Zinc Oxide-Eugenol Cement, therapeutic use
Postens nummer:
165049
Posten skapad:
2012-10-24 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007