transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An experimental comparison of two different clinically used implant designs and surfaces.

Författare och institution:
Jan Gottlow (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Sargon Barkarmo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Lars Sennerby (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Clinical implant dentistry and related research, 14 Suppl 1 s. e204-12
ISSN:
1708-8208
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Various designs of dental implants representing different geometries and surface technologies are commercially available and clinically used in patients. However, data with regard to bone tissue responses and stability for comparison of their biologic performances are rare.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
165007
Posten skapad:
2012-10-23 11:40
Posten ändrad:
2013-01-10 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007