transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Working Group on the Treatment Options for the Maintenance of Marginal Bone Around Endosseous Oral Implants, Stockholm, Sweden, 8 and 9 September 2011. Consensus statements.

Författare och institution:
Marco Esposito (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Björn Klinge (-); Joerg Meyle (-); Andrea Mombelli (-); Eric Rompen (-); Daniel van Steenberghe (-); Tom Van Dyke (-); Hom-Lay Wang (-); Arie Jan van Winkelhoff (-)
Publicerad i:
European journal of oral implantology, 5 Suppl s. S105-6
ISSN:
1756-2406
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
Alveolar Bone Loss, diagnosis, prevention & control, therapy, Dental Implants, Humans, Osseointegration, physiology, Peri-Implantitis, diagnosis, prevention & control, therapy
Postens nummer:
165005
Posten skapad:
2012-10-23 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007