transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Association between intake of artificially sweetened and sugar-sweetened beverages and preterm delivery: a large prospective cohort study.

Författare och institution:
Linda Englund-Ögge (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Anne Lise Brantsæter (-); Margareta Haugen (-); Verena Sengpiel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ali Khatibi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ronny Myhre (-); Solveig Myking (-); Helle Margrete Meltzer (-); Marian Kacerovsky (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Roy M Nilsen (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
The American journal of clinical nutrition, 96 ( 3 ) s. 552-9
ISSN:
1938-3207
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artificially sweetened (AS) and sugar-sweetened (SS) beverages are commonly consumed during pregnancy. A recent Danish study reported that the daily intake of an AS beverage was associated with an increased risk of preterm delivery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
164993
Posten skapad:
2012-10-23 08:23
Posten ändrad:
2012-10-23 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007