transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från Sp 8 till Äp 9 – om utvecklingen av ett nytt nationellt prov i engelska i grundskolan

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Papers on LANGUAGE – Learning, Teaching, Assessment. Festskrift till Torsten Lindblad. Rapport nr 1999:02. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, s. 202-230
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Bedömning, språkfärdighet, kursplaner, provutveckling, betygsättning
Postens nummer:
164959
Posten skapad:
2012-10-21 00:45
Posten ändrad:
2013-02-18 20:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007