transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det första ”ÄP 9” i engelska

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Språkpedagogik 54; LMS Lingua 5, s. 6-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Bedömning, nationella prov, engelska, resultat, reaktioner
Postens nummer:
164957
Posten skapad:
2012-10-21 00:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007