transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Många tycker mycket – om prov i engelska

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
LMS Lingua 4, s. 15-18
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Standardprov, engelska, grundskolan, lärarsynpunkter, elevsynpunkter
Postens nummer:
164950
Posten skapad:
2012-10-21 00:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007