transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-Term Outcome for ADL Following the Health-Promoting RCT - Elderly Persons in the Risk Zone

Författare och institution:
Susanne Gustafsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Kajsa Eklund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katarina Wilhelmson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anna-Karin Edberg (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen); Greta Häggblom Kronlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
The Gerontologist, 53 ( 4 ) s. 654-663
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
Nyckelord:
Frail elderly, Activities of daily living, Randomized controlled Trial, Intention-to-treat analyzis
Postens nummer:
164933
Posten skapad:
2012-10-20 14:30
Posten ändrad:
2013-08-23 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007