transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tierras transculturales: frontera, mitos y migración en El Corrido de Dante de Eduardo González Viaña

Författare och institution:
Fredrik Olsson (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos. XVIIIe conference on Romance language research in Scandinavia, University of Gothenburg, August 9–12, 2011. Editors: Eva Ahlstedt, Ken Benson, Elisabeth Bladh, Ingmar Söhrman, Ulla Åkerström, Romanica Gothoburgensia 69 s. 557-570
ISSN:
0080-3863
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
spanska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Latin American literature, hybridity, third space, dialogism, migrant subject, pastiche
Postens nummer:
164844
Posten skapad:
2012-10-17 15:36
Posten ändrad:
2015-03-31 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007