transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Revisione critica dell'opera di Alba de Céspedes nel centenario della nascita

Författare och institution:
Ulla Åkerström (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Actes du XVIIIe congrès des romanistes scandinaves/Actas del XVIII congreso de romanistas escandinavos, Romanica Gothoburgensia 69 s. 801-812
ISBN:
978-91-7346-732-2
ISSN:
0080-3863
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
italienska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Alba de Céspedes, fascism
Postens nummer:
164776
Posten skapad:
2012-10-16 11:24
Posten ändrad:
2013-10-05 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007