transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chronic PelvicPain and Dysfunction.

Författare och institution:
Chaitow Leon (-); Ruth Jones Lovegrove (-); Magnus Fall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
ISBN:
0702035327
Antal sidor:
448
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Churchill Livingstone
Förlagsort:
UK
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
164750
Posten skapad:
2012-10-15 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007