transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why am I learning Evolution?

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Paper presented at European Researcher in Didactics of Biology, ERIDOB 2012, Berlin,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Ytterligare information:
http://www.bcp.fu-berlin.de/biologie/arbeitsgruppen/didaktik/eridob_2012/index.html
Postens nummer:
164735
Posten skapad:
2012-10-15 12:08
Posten ändrad:
2012-10-31 10:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007