transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Poesi i kapprustningens tid. Ingrid Sjöstrands dikt "Otänkbart" om Natos upprustningsbeslut 1979

Författare och institution:
Carina Agnesdotter (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap, ( 2-3 ) s. 124-137
ISSN:
1104-0556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Ingrid Sjöstrand, poesi, sociala rörelser, retorik, metafor
Postens nummer:
164669
Posten skapad:
2012-10-12 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007