transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring interlanguage - Supporting students' talk as an arena for learning

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Åke Ingerman (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
The National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual International Conference: Research into Practice – Practice Informing Research. Part of the invited symposium ESERA at NARST: Research into Practice: Practice Informing Research: European Dimensions,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Ytterligare information:
http://www.narst.org/annualconference/2012conference.cfm
Postens nummer:
164633
Posten skapad:
2012-10-11 15:58
Posten ändrad:
2013-03-19 10:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007