transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SCXML for Building Conversational Agents in the Dialog Web Lab

Författare och institution:
David Junger (-); Torbjörn Lager (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Johan Roxendal (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of The Swedish Language Technology Conference (SLTC) 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The W3C has selected Harel Statecharts, under the name of State Chart XML (SCXML), as the basis for future stan- dards in the area of (multimodal) dialog systems (Barnett et al. 2012). In an effort to educate people about SCXML we are building a web-based development environment where the dialogs of embodied, spoken conversational agents can be managed and controlled using SCXML, in a playful and interesting manner.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
scxml, dialog management
Postens nummer:
164522
Posten skapad:
2012-10-09 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007