transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment on Fulvio Mavilio's "Gene therapies need new development models"

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Nature, 490 ( 7418 ) s. Online
ISSN:
1476-4687
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik ->
Medicinsk bioteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
gene therapy, ADA, bioethics, ethics, orphan therapies, research ethics, safety, risk analysis, precaution
Ytterligare information:
Comment on Nature. 2012 Oct 4;490(7418):7. doi: 10.1038/490007a.
Postens nummer:
164411
Posten skapad:
2012-10-05 10:25
Posten ändrad:
2012-10-11 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007