transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården: om betydelsen i rättssäkerhetshänseende av domstolens domar angående LVU och LVM

Författare och institution:
Gustav Svensson (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-39-01688-5
Antal sidor:
236
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Juridik
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
164327
Posten skapad:
2012-10-03 16:04
Posten ändrad:
2012-10-08 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007