transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barnets bästa och rättssäkerheten i LVU-mål

Författare och institution:
Gustav Svensson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Festskrift till Lotta Vahlne Wersterhäll, s. 19
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
164320
Posten skapad:
2012-10-03 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007