transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Highlighting the complex interrelationship between the concepts of trust and control

Författare och institution:
Peter Beusch (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
Second Conference on the Actor-Reality Perspective in a Global Economy, Pisa, Italy, October 25-26th,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
164319
Posten skapad:
2012-10-03 15:54
Posten ändrad:
2012-10-03 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007