transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mer stöd åt traumatiserade

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Expressen den 29 september 2012.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Akut krisstöd, kommunikation, skottlossningar, POSOM, kommunerna
Postens nummer:
164249
Posten skapad:
2012-10-02 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007